Konserter og Spel på Blaker Skanse
Overnatting i Sørum


Ålgård ligger snaue 5 mil nordøst for Oslo sentrum og langs riksvei 171.

 


Rett utenfor Lørenfallet ligger Ålgård langs FV171,

ta av mot Sørum skole og ta av første til høyre.